CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 grudnia 2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 11.12.2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 11.12.2019 r. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Szanowni Państwo,

W dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Podczas obrad do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przyjęto nowego członka zwyczajnego Powiat Dzierżoniowski, który reprezentował Pan Starosta Grzegorz Kosowski.

Powiat Dzierżoniowski był już członkiem polskiej części Euroregionu Glacensis w latach 2012 - 2016.

Zgromadzeni przedstawiciele gmin i powiatów członkowskich SGPEG podjęli uchwały w sprawie ustalenia składek dla gmin członkowskich na 2020 rok. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń działalności oraz budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na nadchodzący rok.

Pani Grażyna Orczyk - Burmistrz Złotego Stoku przygotowała dla zebranych prezentację pn. „ Ocalić od zapomnienia … ‘’, tematem której był remont Mauzoleum Rodu Güttlerów w Złotym Stoku. Pani Burmistrz przybliżyła zebranym historię Rodu Güttlerów oraz poszczególne etapy prac. Renowacja obiektu została zrealizowana w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCz-PL.

Zebrani otrzymali drobne świąteczne zestawy upominkowe, okrągłe kalendarze na rok 2020 przedstawiające zapomniane miejsca EG oraz wydawnictwo prezentujące Euroregion Glacensis pn. „Euroregion Glacensis – kraina niezwykłej przyrody i historii“.

Następnie Pan Przewodniczący złożył zebranym bożonarodzeniowe życzenia zapraszając do podzielenia się przygotowanym opłatkiem.