CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

31 października 2019

8 nabór do Funduszu Mikroprojektów.

Szanowni Państwo,          z dniem 1 listopada 2019 r. rozpoczynamy 8 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis...

Szanowni Państwo, 
       
z dniem 1 listopada 2019 r. rozpoczynamy 8 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do:

  • OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

    Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 kwietnia 2020 roku.

Uwaga: wsparcie techniczne przez Sekretariat Euroregionu dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 15:30.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach szóstego naboru to październik 2020 roku. 

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto, a następnie przystąpić do uzupełniania formularza wniosku projektowego zgodnie z zał. nr 24 do Wytycznych dla Wnioskodawcy FM w EG – Instrukcja obsługi portalu Internetowego MS2014+.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis
wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na podstronie: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/124/zaktualizowane-wytyczne-dla-wnioskodawcy-funduszu-mikroprojektow-w-euroregionie-glecensis .