CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydawnictwo prezentujące Euroregion Glacensis pn. „Euroregion Glacensis – kraina niezwykłej przyrody

Wydawnictwo prezentujące Euroregion Glacensis pn. „Euroregion Glacensis – kraina niezwykłej przyrody i historii“

Szanowni Państwo, 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis kończy realizację projektu pn. „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska. Celem projektu było zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Cel został osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na wielopłaszczyznową współpracę, dzięki którym promowano współpracę transgraniczną oraz wspólny obszar.

 

 W ramach realizacji projektu powstała publikacja prezentująca Euroregion Glacensis pn. „Euroregion Glacensis – kraina niezwykłej przyrody i historii“, w której przedstawiono podróż w czasie i przestrzeni zarówno po polskiej jak i czeskiej części Euroregionu. Przybliżymy bogactwo przyrody, ciekawą historię, a także współczesną kulturę, turystykę  i gospodarkę.

 

Pod wskazanym linkiem prezentujemy Państwu publikację w wersji PL i CZ i życzymy miłej lektury

 https://drive.google.com/drive/folders/1oHj7pD-73Zvui_aqJvq_n_xfUAwtSuB0?usp=sharing

 

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska