CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Euroregion Glacensis w mapach

Euroregion Glacensis w mapach nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001349

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje mikroprojektu własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001349 pn. „Euroregion Glacensis w mapach”. Celem projektu jest rozszerzenie współpracy pomiędzy parterami mikroprojektu oraz wzmacnianie więzi podtrzymujących tożsamość mieszkańców Euroregionu. W ramach projektu została wydana mapa ścienna przedstawiająca aktualny obszar Euroregionu Glacensis. Wydana mapa będzie tworzyła materiał dydaktyczno - edukacyjny dostępny w szkołach, urzędach miast, gmin, urzędach powiatowych, bibliotekach po obu stronach granicy.

Poniżej link do mapy w pdf. : https://drive.google.com/file/d/163E_TegSaQIAAsH7V9Iy_t_BWOyFsKIw/view?usp=sharing

 

 

Równocześnie swój projekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001448 pn. „Euroregion Glacensis w mapach historycznych” realizuje czeska część euroregionu - Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. W dniu 21 marca 2019 roku w hali wielofunkcyjnej w Domu Kultury w Rychnowie nad Kněžnou odbyło się wydarzenie z okazji premiery publikacji Atlas historyczny Euroregionu Glacensis wydanego w ramach tego mikroprojektu. Podczas wydarzenia odbył się chrzest publikacji oraz szereg interesujących wystąpień.

Link do Atlasu historycznego w pdf. : 

https://drive.google.com/file/d/1gbwv7qba4vNtArsUBA9QZ_D4jqba5BvZ/view?usp=sharing

 

Projekty własne otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.