CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 lutego 2019

VI posiedzenie EKS

VI posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Szanowni Państwo,

VI posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska odbędzie się w dniach 13 - 14 lutego 2019 r.w  Pardubicach