CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 lutego 2019

Aktaulizacja Dokumentów Programowych.

Szanowni Państwo, z dniem 1 lutego 2019 roku opublikowane zostało Zalecenie Metodyczne nr. 1 do Podręcznika Beneficjenta wersja 5 (dostępne na stronie: ...

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lutego 2019 roku opublikowane zostało Zalecenie Metodyczne nr. 1 do Podręcznika Beneficjenta wersja 5 (dostępne na stronie: http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania) oraz zaktualizowano zakładkę dotyczącą zachowania promocji w ramach realizowanych projektów (dostępna na stronie: http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja).

Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.