CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 lat euroregionu Glacensis

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień następujących osób: Pani Grażyny Bernatowicz – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Pana ...

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień następujących osób:

Pani Grażyny Bernatowicz – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej

Pana  Michala Ryšavego - przedstawiciela  Ambasady Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Petra Kubery - przedstawiciela  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

Pana RNDr. Vladimíra Kučery – radcy ministerialnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Pani Iwony Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Pana Jacka Pilawy - Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej

Pana Juliana Golaka – Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Pana Miroslava Wágnera – Prezesa czeskiej części Euroregionu Glacensis

Pana Czesława Kręcichwosta – Przewodniczącego polskiej części Rady Euroregionu Glacensis, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Pana Macieja Molaka – Kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Pani Ing. Markéty Vogelovej -  Dyrektora Instytutu Turystyki

Pana Bartosza Bartniczaka – Dyrektora Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczaną odpowiedzialnością

Pana Miroslava Vlasáka – Wicedyrektora Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczaną odpowiedzialnością

 

Konferencję prowadzili sekretarze obu części Euroregionu Glacensis: pani Bernadeta Tambor oraz pan Jaroslav Štefek.