CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dvě nové výzvy k předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis