CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Poznáváme Euroregion Glacensis“