CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Setkání parlamentního týmu pro polsko-českou přeshraniční spolupráci

Setkání parlamentního týmu pro polsko-českou přeshraniční spolupráci 22.5.2024 Varšava

Dne 22. května 2024 se ve Varšavě konalo první setkání Parlamentního týmu pro polsko-českou přeshraniční spolupráci. Jednání vedla předsedkyně týmu poslankyně Iwona Krawczyk.

Setkání se zúčastnila paní Monika Wielichowska, místopředsedkyně Sejmu Polské republiky, paní Sylwia Bielawska, poslankyně parlamentu, pan Marek Chmielewski, poslanec parlamentu, a zástupci polské a české části euroregionů : Glacensis, Silesia, Pradziad, Cieszyn Silesia a Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum. Diskutována byla témata důležitá pro přeshraniční spolupráci, týkající se zdravotnictví, bezpečnosti, železniční a silniční infrastruktury na polsko-českém pomezí.

Euroregion Glacensis na jednání zastupovali: pan Tomasz Kiliński, starosta města Nowa Ruda, místopředseda představenstva SGPEG, paní Bernadeta Tambor, tajemnice polské části EG, ředitel kanceláře SGPEG, Jaroslav Štefek , tajemník české části EG.