CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Valná hromada členů SGPEG dne 15. března 2024

Valná hromada členů Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis se konala 15. března 2024 v Centru místních aktivit v Kladsku.

Dámy a pánové,

Dne 15. března 2024 se v Místním centru aktivit v Kladsku konala Valná hromada členů Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, které předsedal předseda správní rady Sdružení pan Czesław Kręcichwost. Valná hromada přijala usnesení o vystoupení Obce Ziębice ze sdružení. Shromáždění zástupci členských obcí SGPEG přijali usnesení o schválení věcné zprávy o činnosti a plnění rozpočtu Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis na rok 2023.

Shromážděné informace o implementaci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis Program Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027 v prioritě 2 Cestovní ruch prezentovala paní Bernadeta Tambor, tajemnice Euroregionu, ředitelka kanceláře.

Pan Henryk Gołębiewski, delegát Wałbrzychské komuny, oznámil, že po 12 letech rezignuje na tuto funkci. Předseda správní rady pan Czesław Kręcichwost, místopředseda správní rady pan Tomasz Kiliński a ředitelka kanceláře paní Bernadeta Tamborová poděkovali panu Henryku Gołębiewskému za jeho podporu při rozvoji sdružení , za jeho zapojení do práce správní rady a Rady Euroregionu Glacensis. Členové valné hromady také vyjádřili poděkování s přáním zdraví, prosperity a štěstí.