CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Woda podstawa życia

Woda podstawa życia Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002546

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002546

Partnerzy:Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 Okres realizacji:        

1.1.2021 – 31.12.2021 

 Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 Budżet:                      

Łącznie                           23 526,67 €

  • z EFRR                                               19 997 €
  • wkład własny                                 3 529,67 €

 Cele projektu:            

Projekt pn. Woda podstawą życia jest więc kolejną próbą podejmowaną na rzecz uświadamiania mieszkańców pogranicza. Tym razem w zakresie środowiska, które jest zdecydowanie kluczowe w wymiarze długotrwałego zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o walorach naszego pogranicza, które należy chronić. Celem jest prezentowanie wspólnego po obu stronach granicy podejścia, a tym samym prezentowanie atrakcyjności obszaru pogranicza. W tym celu należy jednak także zrozumieć wszystkie związane z tym aspekty i zależności występujące na wspólnym obszarze.v

 

Działania projektu:Głównym działaniem będzie wydanie publikacji. Publikacja zostanie wydana w tradycyjnej formie drukowanego wydawnictwa o przewidywanej objętości do 40 stron w formacie A4. Będzie to kompleksowe opracowanie przedstawiające wodę we wszystkich jej formach, takich jak źródełka, rzeki, jeziora, mokradła czy obiekty hydrotechniczne, takie jak młynówki i zbiorniki wodne. Ponadto pokazane będzie, jak wodę w naszym życiu wspólnie wykorzystujemy, korzystając z niej na przykład do celów rekreacyjnych w postaci żeglownych rzek ? turystyka wodna, przez produkcję energii elektrycznej w postaci elektrowni wodnych, po wykorzystanie jako źródło wody pitnej. Może być jednak także źródłem klęski żywiołowej w postaci powodzi. Ponadto zostanie wydany okrągły kalendarz ścienny poświęcony tej samej tematyce oraz wykonany roll-up służący prezentacji danej tematyki na konferencjach.Wykonane produkty (publikacja i kalendarz) będą przekazane instytucjom publicznym na terenie EG, takim jak miasta, gminy, regiony (czeskie kraje), biblioteki, szkoły, stowarzyszenia branżowe itp. Będą one korzystać z produktu projektu do celów swojej działalności i podejmowania działań oświatowych. Wydane materiały będą bezpłatne. By zwiększyć zasięg, opracowane materiały zostaną umieszczone na stronach internetowych EG.

 Link do pobrania publikacji , kalendarza i rollupów: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pQvdmpzrTMP0KDcbanT1faCCUvf-RWNX?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1pQvdmpzrTMP0KDcbanT1faCCUvf-RWNX?usp=sharing