CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie cenowe na

wydanie aktualnej mapy ściennej Euroregionu Glacensis. Projekt „Euroregion Glacensis w mapach”. Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001349

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Siwicki ul. Batuty 1/406, 02-743 Warszawa. Data wpłynięcia oferty oraz jej cena: 2018-12-10, 28.825,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. Studio Plan Anna Dębska ul. Jaworowa 10, Wilczyn 55-120 Oborniki Śląskie. Data wpłynięcia oferty oraz jej cena: 2018-12-03, 44.100,00 zł

 

2. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska ul. Filtrowa 27 85-467 Bydgoszcz. Data wpłynięcia oferty oraz jej cena: 2018-12-07, 36.750,00 zł

3. Euro Pilot sp. Z o.o. ul. Konarskiego 3 01-355 Warszawa. Data wpłynięcia oferty oraz jej cena: 2018-12-10, 33.600,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej

Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 „Przekraczamy granice”

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona w Bazie konkurencyjności
Zapytanie cenowe wraz z formularzem ofertowym word - do pobrania poniżej
Zapytanie cenowe wraz z formularzem ofertowym pdf

Pytania i odpowiedzi do zamówienia z dnia 04.12.2018r. do pobrania poniżej

Pytanie 1.

„Pytanie: czy dopuszczają Państwo w prowadzonym postępowaniu format mapy ściennej Euroregionu Glacensis, o wymiarach: okło 110x120 cm?”     

Odpowiedź:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie dopuszcza formatu mapy ściennej Euroregionu o wymiarach około 110x120 cm ponieważ nie odpowiada on formatowi określonemu w opisie przedmiotu zamówienia czyli około 120x120 cm.