CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie cenowe na wydanie publikacji

Zapytanie cenowe o szacunkowej wartości powyżej 50.000 PLN netto a poniżej 30.000 euro na wydanie publikacji przedstawiającej wykaz efektów finansowych i ekonomicznych współpracy transgranicznej oraz przykłady dobrych praktyk polsko - czeskiej współpracy transgranicznej

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Studio Graficzne

 

Piotr Kurasiak

ul. Szymanowskiego 10a/8, 59-400 Jawor

data wpływu oferty:

09.07.2018

godz. 10.05

Cena oferty brutto:

33 358,50 zł

Pełna lista podmiotów

Ofert nr 1 Pracownia C&C Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa data wpływu oferty: 05.07.2018 godz. 10.30, Cena oferty brutto: 50 097,90 zł

 

Ofert nr 2 Studio Graficzne Piotr Kurasiak, ul. Szymanowskiego 10a/8, 59-400 Jawor data wpływu oferty: 09.07.2018 godz. 10.05 Cena oferty brutto: 33 358,50 zł

Ofert nr 3 GRUPA WM Spółka z o.o. ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn data wpływu oferty: 10.07.2018 godz. 11.05 oferta złożona po wyznaczonym terminie i odesłana do Wykonawcy

 

 

Zamieszczono odpowiedzi na pytania zadane do ogłoszenia o zamówieniu.

W opisie przedmiotu zamówienia dodano "Nr ISBN może zostać nadany przez Wykonawcę"

Pytanie 1.

Czy możemy nadać publikacji nr ISBN?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie posiada nr ISBN. Nr ISBN może zostać nadany przez Wykonawcę.

 

Pytanie 2.

Mam problem z pobraniem załączników tj. formularz ofertowy, zapytanie ofertowe. Proszę o przesłanie prawidłowych.

 

Odpowiedź:

Pliki zostały jeszcze raz sprawdzone - są poprawne i można je pobrać ze strony http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/79/zapytanie-cenowe-na-wydanie-publikacji oraz ze strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5839

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
ogłasza


Zapytanie cenowe na wydanie publikacji przedstawiającej wykaz efektów finansowych i ekonomicznych współpracy transgranicznej oraz przykłady dobrych praktyk polsko - czeskiej współpracy transgranicznej

Zamówienie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 „Przekraczamy granice”

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”.

Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054

Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

W załacznikach do pobrania treść zapytania oraz formularz oferty


 

1)Termin składania ofert – 10 lipca 2018 r. do godz. 09:00

2) Otwarcie ofert – 10 lipca 2018 r. o godz. 09:10