CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie plecaków turystycznych

Zapytanie ofertowe na wykonanie plecaków turystycznych w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie plecaków turystycznych w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066.

 

Szczegóły przedstawiam w załączonym zapytaniu ofertowym.