CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o aktualnej sytuacji naborów i realizacji mikroprojektrów

Szanowni Państwo, Ze względu na ogólnokrajowe środki dotyczące koronawirusa COVID-19 chcielibyśmy poinformować o aktualnej sytuacji, która ma wpływ na realizację mikroprojektów

Szanowni Państwo, 

Ze względu  na ogólnokrajowe środki dotyczące koronawirusa COVID-19 chcielibyśmy poinformować o aktualnej sytuacji, która ma wpływ na realizację mikroprojektów:

Zatwierdzanie projektów - spotkanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego zaplanowanego na dzień 13.03.2020 roku. W związku z obecną sytuacją zatwierdzanie mikroprojektów jest tymczasowo  zawieszone. Status ten obowiązuje do odwołania, poinformujemy Państwa o dalszych zmianach . Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które miało odbyć się w dniu 13.03.2020 r., z ostało odwołane. W chwili obecnej mikroprojekty nie zostaną zatwierdzone, dopóki nie zostanie zagwarantowana możliwość realizacji współpracy transgranicznej. Będziemy Państwa na bieżąco informować o podjętych decyzjach.

Realizacja mikroprojektów W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie działań w pierwotnie zaplanowanym terminie, należy najpierw rozważyć przesunięcie harmonogramu realizacji projektu, ograniczenie liczby uczestników lub zmianę formy działania. W przypadku przesunięcia harmonogramu możliwe jest również przedłużenie terminu realizacji mikroprojektu, wnioskując o zmianę za pomocą Wniosku o zmianę za pośrednictwem systemu monitorowania MS2014+. Jeśli powyższe opcje nie są możliwe, należy indywidualnie skonsultować się z administratorem FMP, aby znaleźć alternatywne opcje realizacji działań w ramach projektu. Beneficjenci Funduszu Mikroprojektów powinni dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować skutki finansowe anulowania działań. Wszelkie opłaty za anulowanie i dodatkowe koszty związane z koniecznymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa będą oceniane indywidualnie na podstawie Wniosków o zmianę z wyjątkiem obowiązujących zasad określonych w ( Dokumentacji Programu).

Aktualne nabory mikroprojektów Ogłoszony nabór   składania mikroprojektów do osi priorytetowej 2 z terminem 31.03.2020 roku  jest aktualny . W tym terminie należy składać wnioski do OP 2 wpisujące si wskaźnika „elementy bogactwa przyrodniczego / kulturowego o zwiększonej atrakcyjności” - 91002.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z pracownikami biura lub poprzez depesze w systemie MS2014+.