CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 grudnia 2019

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w EG - 15 stycznia 2020 r.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w EG - 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w Kłodzku w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 8 naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w Kłodzku w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej ( ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko ). 

Prosimy, aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie tj. do dnia 10 stycznia 2020 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podając imię , nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe.

 

Wraz ze zgłoszeniami proszę o przesyłanie pytań dotyczących mikroprojektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.