CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

31 października 2019

Ankieta do opracowania Strategii Euroregionu Glacensis 2020+

Prośba o wypełnienie ankiety do opracowania Strategii Euroregionu Glacensis 2020+

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu  Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację  projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803. Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.Jednym z działań projektu jest opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza  i Analiza SWOT dla każdej strony granicy. Każdy z partnerów zleca firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy.

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://swoteuroregion.badanie.net/ zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania. 

Zwracamy się do Państwa  z prośbą o jej wypełnienie do 29 listopada br. Po tym czasie system automatycznie zamknie możliwość wypełniania ankiety.

Prosimy o wypełnienie ankiety, przekazanie do wypełnienia swoim jednostkom podległym oraz upublicznienie wskazanego linku na stronie internetowej do wypełnienia dla mieszkańców.

 

Projekt „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis