CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 czerwca 2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Szanowni Państwo,

W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Domu Pielgrzyma im. Świętej Rodziny w Wambierzycach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Gospodarzem spotkania był Pan Jan Bednarczyk - Burmistrz Radkowa.

Zgromadzeni przedstawiciele gmin członkowskich SGPEG podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne z działalności oraz wykonania budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za 2018 rok, dokonali wyboru  kandydatów na członków grup roboczych Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej NOVUM oraz podjęli uchwałę o przystąpieniu naszego Stowarzyszenia do Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Podczas obrad omówieno także mikroprojekt własny pn. „ Strategia Euroregionu Glacensis 2020+”  i wybrano kandydatów na członków Komitetu Sterującego ds. Strategii EG.

Pani Bernadeta Tambor, Sekretarz EG, Dyrektor biura przekazała zebranym informacje na temat stanu wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCz-P.

Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis  w Wambierzycach otrzymał dwujęzyczną mapę ścienną Euroregionu Glacensis, Biuletyn 4/2018 i 1/2019, dwujęzyczną mapę atrakcji Euroregionu Glacensis oraz Atlas historyczny Euroregionu Glacensis.