CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prezentacja ze szkolenia dla wnioskodawców 26.03.2019

Prezentacja ze szkolenia dla wnioskodawców 26.03.2019

Szanowni Państwo,

przedstawiamy prezentację ze szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Interreg  V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 4 OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności, które odbyło się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Kłodzku w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej.