CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG

W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

 

Podczas posiedzenia Pan Prezes powitał wybranych w tegorocznych wyborach samorządowych nowych Wójtów, Burmistrzów oraz Starostów, a także pogratulował wszystkim włodarzom wybranym na kolejne kadencje.

W związku ze zmianami po wyborach samorządowych w Stowarzyszeniu przeprowadzono wybory:

Prezesem został wybrany jednogłośnie Pan Czesław Krecichwost.

Rada Euroregionu Glacensis :

 1. Czesław Kręcichwost - Przewodniczący Rady Euroregionu
 2. Henryk Gołębiewski - Członek Rady Euroregionu
 3. Tomasz Korczak - Członek Rady Euroregionu

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

 1. Czesław Kręcichwost – Prezes Zarządu
 2. Marek Chmielewski - Członek Zarządu
 3. Henryk Gołębiewski - Członek Zarządu
 4. Waldemar Grochowski – Członek Zarządu
 5. Tomasz Kiliński - Członek Zarządu
 6. Marcin Orzeszek - Członek Zarządu
 7. Michał Piszko - Członek Zarządu
 8. Renata Surma - Członek Zarządu
 9. Krzysztof Żegański - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

 1. Jan Bednarczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Dorota Konieczna-Enözel - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grażyna Orczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Członkowie Walnego Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od grudnia 2014 do grudnia 2018, budżet oraz założenia działalności Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na 2019 rok.

Wszyscy zebrani przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia otrzymali piękne stroiki świąteczne z życzeniami od Euroregionu Glacensis, a także polsko-czeskie okrągłe kalendarze na rok 2019 z atrakcjami turystycznymi, publikacje pn. "Wykaz efektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis" oraz kolejny numer Biuletynu Euroregionu Glacensis.

Następnie Pan Przewodniczący złożył zebranym bożonarodzeniowe życzenia zapraszając do podzielenia się przygotowanym opłatkiem. Wszyscy chętnie przyjęli zaproszenie i wspólnie wprowadzili świąteczną atmosferę.