CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 paź 2022, 13:00-00:00

SPOT KLASYKÓW w Bystrzycy Kłodzkiej

Podstrona została wykonana w ramach projektu pn. „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Czytaj więcej ›

Kłodzki Ruch Klasyków zaprasza na SPOT KLASYKÓW w Bystrzycy Kłodzkiej

9 paździerbika  2022 godz.13.00

Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej