CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 października 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych - USB

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych - USB

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis serdecznie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.  „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”  - pamięci przenośnej USB - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska.

W  załączniku szczegóły zapytania ofertowego.