CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przetargi w MS 2014+

Kontrola przetargów w MS 2014+

Szanowni Państwo,

obowiązek beneficjentów w FMP aktualizacji danych o zamówieniach publicznych w IS MS 2014+ jest spełniony, jeśli beneficjenci zaktualizują informacje o procedurze przetargowej w systemie w związku ze złożeniem zamówień do kontroli Administratora FMP, w tym przypadku jako część rozliczenia. Oprócz tych obowiązków nie ma potrzeby, aby beneficjent dane o zamówieniach publicznych w międzyczasie regularnie aktualizował.

Dotyczy to zakładki w MS 2014+ "Zamówienia publiczne" która wypełniana jest tylko dla zamówień realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych