CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Terminy

Harmonogram wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Oś priorytetowa Uwaga Termin składania wniosku Termin posiedzenia EKS
OP2

W ramach 5 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów:

typu A z Partnerem Wiodącym po stronie polskiej,

typu B z wnioskodawcami polskimi i partnerami projektów z innych euroregionów kwalifikowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów,

typu C z wnioskodawcami po stronie polskiej.

30.05.2018 01-02.10.2018
 OP4  projekty typu A,B,C  30.09.2018  styczeń/luty 2019