CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG

               W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu...

               W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Podczas obrad do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przyjęto nowego członka zwyczajnego Gminę Strzegom, którą reprezentował Pan Burmistrz Zbigniew Suchyta.

Członkowie Walnego Zgromadzenia zatwierdzili budżet oraz założenia działalności Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na 2018 rok.

Podczas spotkania Pan Miroslav Vlasák - Wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM zaprezentował działalność EUWT NOVUM, które zostało utworzone w celu intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Wszyscy zebrani przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia otrzymali drobne upominki w postaci bombki świątecznej z ręcznie wypisanymi życzeniami od Euroregionu Glacensis. Następnie Pan Przewodniczący złożył zebranym bożonarodzeniowe życzenia zapraszając do podzielenia się przygotowanym opłatkiem. Wszyscy chętnie przyjęli zaproszenie i wspólnie wprowadzili świąteczną atmosferę.