CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polsko – czeska konferencja „Rozwój współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis”

Polsko – czeska konferencja „Rozwój współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis” 13 kwietnia 2023 roku - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury mikroprojekt własny pn. „Rozwijamy współpracę transgraniczną“ nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003250

W dniu 13 kwietnia 2023 roku  w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyła się                          polsko-czeska konferencja  „Rozwój współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis“, która została zrealizowana w ramach mikroprojektu własnego  pn. „Rozwijamy współpracę transgraniczną“  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003250 .

Konferencję rozpoczęli Pan Czesław Kręcichwost  –  Prezes polskiej części Euroregionu Glacensis oraz Pan Miroslav Kocián – Przewodniczący czeskiej części Euroregionu Glacensis witając przybyłych gości z Polski i Czech. Pani Bernadeta Tambor - Dyrektor Biura SGPEG, prowadząca konferencję zaprosiła do wysłuchania zaplanowanych wystąpień znamienitych gości.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawiając współpracę transgraniczną jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej  współpracy międzynarodowej.

Pani Bernadeta Tambor - Dyrektor Biura SGPEG i Pani Jana Čejpová – Dyrektor Funduszu mikroprojektów CZ zaprezentowały Fundusz Małych Projektów Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027.

Następnie Pan Jaroslav Štefek - Sekretarz czeskiej części EG przedstawił prezentację                o planowanym projekcie własnym EG pn. „EUROTID – Euroregion twórczy, inspirujący        i dynamiczny”, a Pani Bernadeta Tambor - Dyrektor Biura SGPEG przedstawiła działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu własnego pn. „Kulturalnie i sportowo
w Euroregionu Glacensis
”. Po wystąpieniach uroczyście podpisano Porozumienia
o współpracy w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy – Polska
dla  prezentowanych projektów.

Konferencje zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Pan Marcin Nowacki - Kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej – Centrala Warszawa oraz Pani  Lidia Markowska – Dyrektor Oddziału we Wrocławiu. Pani Lidia Markowska zabrała głos przedstawiając inwestycje  na szlakach transportowych w kierunku granic państwowych Polski i  Republiki Czeskiej oraz plan inwestycji na  głównych szlakach transportowych  S3, S8 i D11. Odpowiedziała także
na pytania od uczestników konferencji. 

Drugą część konferencji rozpoczęto od zaprezentowania Broumova jako kandydata
na Europejską Stolicę Kultury 2028. Głos zabrali Pani Marie Silondi i Pan Vlastimil Šimek. Głos w sprawie wsparcia kandydatury do prestiżowego tytułu Broumova z polskiej strony zabrała Pani Olga Chrebor – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie Pani Justyna Sawicka – przedstawiciel Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM zaprezentowała zebranym zrealizowane projekty, które przyczyniły się
do  rozwiązania problemów transgranicznych.

Informacje Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy - Polska 2021 -2027 na temat połączeń kolejowych na granicy polsko-czeskiej przedstawił Pan Czesław Kręcichwost  –  Prezes polskiej części Euroregionu Glacensis wsparty wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie Pana Jana Bednarczyka – Burmistrza Radkowa.

Tłumaczenie podczas konferencji zapewnili Pani Karina Kurková i  Pan Jaroslaw Radimersky. 

Na zakończenie Pan Czesław Kręcichwost i Pani Bernadeta Tambor podziękowali
za przygotowanie ciekawych wystąpień, liczny i aktywny udział oraz miłą atmosferę.