CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyjazd studyjny do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

Wyjazd studyjny do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr funkcjonującego na polsko - niemieckim obszarze przygranicznym. mikroprojekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 pn. „Poznajemy naszych sąsiadów”

W dniach 20 – 22 lipca 2022 roku odbył się trzydniowy wyjazd polskich i czeskich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów będących członkami Euroregionu Glacensis po obu stronach granicy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr funkcjonującego na polsko - niemieckim obszarze przygranicznym. Wyjazd został zrealizowany w ramach mikroprojektu własnego nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 pn. „Poznajemy naszych sąsiadów” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pierwszego dnia odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr: Pana Czesława Fiedorowicza - Prezesa Konwentu, Pani Izabelli Pantkowskiej – Dyrektor biura oraz Pani Katarzyny Hoffmann - Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych. Konferencja poświęcona była tematyce działalności Euroregionu, realizowanemu Funduszowi Mikroprojektów oraz realizowanym projektom z pogranicza polsko-niemieckiego. Po konferencji uczestnicy udali się na zwiedzanie Zielonej Góry.

 Drugiego dnia miała miejsce prezentacja projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy odwiedzili Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze oraz Winnicę Stara Winna Góra.

 Ostatniego dnia uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami niemieckiej części Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Burgu, gdzie brali udział w wycieczce barkami w Burg (Spreewald) zwiedzając najpiękniejsze zakątki legendarnego Szprewaldu ze Spreehafen. Wiele małych rzek w Burg zaprasza na spokojną wycieczkę łodzią, która jest najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu w Szprewaldzie. Po spływie uczestnicy zjedli obiad w malowniczym Hotel am See (Seehotel).

 

Tłumaczenie podczas wyjazdu zapewnił pan Jaroslaw Radimersky.

 

Serdeczne podziękowania składamy przedstawicielom Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr za wspaniałe przyjęcie, gościnę i pomoc w organizacji wyjazdu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywność i mile spędzony czas.