CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Listy obecności dla projektów realizowanych w oparciu o tzw. uproszczone metody wykazywania wydatków

Poniżej do pobrania listy obecności dla projektów realizowanych w oparciu o tzw. uproszczone metody wykazywania wydatków.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej dla Euroregionów realizujących projekty w oparciu o tzw. uproszczone metody wykazywania wydatków utworzono wzór list obecności, które są jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do rozliczenia tego typu projektów. Niniejsze wzory są obowiązujące dla Beneficjentów pilotażowego naboru w FM.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.