CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szkolenie dla Wnioskodawców nowego naboru

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach tego naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach tego naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku ( piatek ) o godz. 9.30 w formie wideokonferencji.

Wraz ze zgłoszeniami proszę o przesyłanie pytań dotyczących mikroprojektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie tj. do dnia  31 maja 2022 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) podając imię , nazwisko, nazwę instytucji i i adres e-mail. Do zgłoszonych osób na wskazany adres mailowy przesłany zostanie link do połaczenia   na szkolenie.