CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 maja 2022

Wykonane plecaki turystyczne

Wykonane plecaki turystyczne w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 wykonało plecaki turystyczne.