CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabele sankcji do umowy o dofinansowanie

Tabele sankcji do umowy o dofinansowanie

Zał. nr 4a:

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PW i PP z Rzeczpospolitej Polskiej

Zał. nr 4b:

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PP z Republiki Czeskiej