CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów 18.03.2022

Prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów 18.03.2022

Szanowni Państwo,

przestawiamy prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów z realizacji i rozliczania mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.