CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedłużenie naborów wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie

Przedłużenie naborów wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności

Szanowni Wnioskodawcy,

w związku z problemami technicznymi, które pojawiły się w systemie monitoringu MS2014+ w ostatnich dniach (komunikat błędu w zakładce Wskaźniki), przedłużamy termin składania wniosków projektowych do XII naboru Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności.

Pierwotny termin 31 stycznia 2022 r. zostaje przedłużony do 4 lutego 2022 r.

Przedłużenie terminu składania wniosków projektowych dotyczy obu ogłoszonych naborów tj.

Pierwszy nabór dotyczy projektów przeznaczonych dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”, w przypadku których na etapie pisania wniosku projektowego grupa docelowa jest policzalna. Mikroprojekty składane w ramach tego naboru składa się na zasadzie tzw. uproszczonego wykazywania wydatków. W systemie internetowym ISKP+ wnioski tego typu należy składać wybierając kod naboru: 11_21_034

Drugi nabór dotyczy wszystkich innych kwalifikowalnych działań w OP4, dla których grupa docelowa nie jest policzalna na etapie składania wniosku projektowego. Mikroprojekty w ramach tego naboru należy składać na takich samych zasadach, jak dotychczas. W systemie internetowym ISKP+ należy je składać wybierając nr naboru: 11_16_008.