CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na wykonanie gry edukacyjnej typu memory

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia oferty na wykonanie gry edukacyjnej typu memory dla najmłodszych mieszkańców Euroregionu Glacensis.

W ramach realizacji projektu pn.  „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656.

 

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią zapytania.