CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Biuletyny Euroregionu Glacensis on-line

Biuletyny Euroregionu Glacensis on-line

Drodzy Czytelnicy,

Euroregion Glacensis działa na pograniczu polsko-czeskim od 25 lat. Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji prezentujących to, co dzieje się na granicy, jest biuletyn Euroregionu, który publikujemy nieprzerwanie od 2006 roku.

Jesteśmy teraz w czasie, gdy klasyczne publikacje schodzą na dalszy plan przed kanałami informacyjnymi w mediach społecznościowych. Informacje są szybko dostępne i lepiej rozpowszechniane. Taka sama decyzja zapadła co do kontynuacji biuletynu Euroregionu, kiedy to z numerem 5/2020 zakończyło się dofinansowanie wersji drukowanej w ramach projektu Kwartalnik Euroregionu Glacensis.

Na początku 2021 roku Euroregion Glacensis zdecydował o przeniesieniu biuletynu do środowiska czysto wirtualnego. Do tego dostosowano zarówno stronę graficzną, jak i wyświetlacz.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi numerami biuletynu w wersji online

 https://www.euro-glacensis.cz/zpravodaj.html?lang=10