CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aktywnego udziału w debacie na temat przyszłości Europy.

Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną od Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą przedsięwzięć związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy.

W dniu 10 marca 2021 r. Współprzewodniczący Konferencji – Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Premier Portugalii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – podpisali wspólną deklarację międzyinstytucjonalną rozpoczynającą Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Konferencja ta stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską.

Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod adresem https://futureu.europa.eu/.

Celem platformy jest przekazywanie informacji o pracach prowadzonych w ramach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. W ślad za prośbą KPRM zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji i wzięcia aktywnego udziału w dyskusji. Platforma oferuje narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to: 1) zmiany klimatu i środowisko; 2) zdrowie; 3) zatrudnienie i gospodarka; 4) transformacja cyfrowa; 5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; 6) migracje; 7) edukacja, kultura, młodzież i sport; 8) międzynarodowa rola UE; 9) demokracja europejska; 10) inne.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Konferencji wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

Zapraszamy do zapoznania się z platformą cyfrową https://futureu.europa.eu/ oraz zamieszczonymi na niej informacjami i materiałami, a także do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji oraz planowanych wydarzeniach.