CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach nowego naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 9.30. W związku z panującą pandemią COVID 19  i wprowadzonymi obostrzeniami posiedzenie szkolenie odbędzie w formie on-line.

Prosimy, aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie do dnia 26 lutego 2021 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji i adres e-mail.

Do zgłoszonych osób na wskazany adres mailowy przesłany zostanie link do połączenia  na szkolenie.

Wraz ze zgłoszeniami proszę o przesyłanie pytań dotyczących mikroprojektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.

Zapraszamy!