CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rowerowy region - publikacja promocyjna

Rowerowy region - publikacja promocyjna CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002562

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt własny  pn. ,,Rowerowy region- pubbkacja promocyjna"  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002562.                          W ramach projektu powstanie publikacja promocyjna poświęcona   szlakom/   ścieżkom   rowerowym   na   terenie   Euroregionu   Glacensis ze szczególnym uwzględnieniem tras   rowerowych   łączących   partnerów   z   Polski   i   Czech. W publikacji zaprezentujemy przebieg najpopularniejszych szlaków/ścieżek rowerowych oraz singletracków. Zaprezentujemy również wybrane szlaki jako propozycję wycieczek rowerowych zachęcających do poznawania obszaru naszego pogranicza, ścieżki realizowane w ramach projektów partnerskich oraz trasy rowerowe umożliwiające dojazd do naszego sąsiada. Każda trasa będzie miała określony stopień trudności oraz swój profil z określonym przebiegiem trasy i opisem ciekawych atrakcji na trasie. Publikacja będzie dostępna dla naszych członków w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Wydany atlas prezentuje możliwości spędzania czasu wolnego po obu stronach granicy aktywnie, ekologicznie z poszanowaniem naszego pięknego krajobrazu. Pokarzemy mieszkańcom jak w atrakcyjny, rodzinny sposób spędzać czas oraz jak łatwo można dostać się do sąsiada i poznać obszar EG. Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie świadomości społeczeństwa oraz promocja współpracy transgranicznej. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Całkowita wartość mikroprojektu: 21 841,89 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 18 565,60 Euro
Środki z budżetu państwa: 1 092,09 Euro
Środki własne:  2 184,20 Euro

Link do pobrania publikacji Rowerowy Euroregion Glacensis:

https://drive.google.com/file/d/1CnH1AOzfBI1PWJqxGSC2f5JdI3osI7FN/view?usp=sharing