CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

30 września 2020

Warsztaty konsultacyjne członków polskiej i czeskiej części Komitetu Sterującego ds. Strategii EG

Szanowni Państwo

W związku z realizacją drugiego etapu działań projektu i zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących wspólnego dokumentu „Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis”   w dniu 29 września br. w Hotelu Bardo odbyły się warsztaty konsultacyjne członków polskiej i czeskiej części Komitetu Sterującego ds. Strategii EG. Na warsztaty zaproszono również przedstawicieli firmy "Efficon sp. z o.o."s.k. opracowującej dokument Pana Ireneusza Ratuszniaka i dr Mirosława Strusia oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Podczas warsztatów przedstawiono projekt wspólnego dokumentu „Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis”, omówiono Raport z badania ankietowego Konsultacje Strategii Euroregionu Glacensis oraz uwagi zgłoszone w tym badaniu ankietowym. Przekazane opinie  i uwagi zostały poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Tłumaczenie zapewnił Pan Jarosław Radimersky.