CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakończenie konsultacji Strategii Euroregionu Glacensis

Zakończenie konsultacji Strategii Euroregionu Glacensis

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończylismy konsultacje do  „Strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis”.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE