CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konsultacje Strategii Euroregionu Glacensis

Konsultacje Strategii Euroregionu Glacensis

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis”. Strategia  to ważny dokument koncepcyjny, którego celem jest  przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju Euroregionu  poprzez zdefiniowanie celów i priorytetów.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

 Uwagi można zgłaszać w terminie do 21.09.2020 r. 

Ankietę  należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją.  Wypełniony formularz można ściągnąć w pliku pdf i wydrukować.

https://strategiaglacensis.webankieta.pl/

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás požádali o připomínky a názory k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis”. Strategie je významným koncepčním dokumentem, jehož cílem je prezentovat obecný směr rozvoje Euroregionu a nadefinovat cíle a priority.

Vaše připomínky a názory budou podrobeny důkladné analýze a odůvodněné návrhy změn budou zapracovány do finální verze dokumentu.

Připomínky můžete zasílat do dne 21.09.2020 r. 

V dotazníku napište, prosím, stručné a věcné odpovědi, v souladu s pokyny. Vyplněný formulář lze stáhnout ve formátu pdf a vytisknout.

https://strategiaglacensis.webankieta.pl/

DĚKUJEME ZA VAŠE PŘIPOMÍNKY A NÁZORY.