CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

VIII posiedzenie EKS

Szanowni Państwo,

w dniu 18 czerwca br. w Hotelu Kudowa Manufaktura Relaksu w  Kudowie- Zdroju odbyło się  8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Podczas posiedzenia mówiono mikroprojekty przedłożone w osi priorytetowej 2 i 4 z naboru zakończonego 31.10.2019 r. EKS zatwierdzający te projekty nie odbył się w marcu br. w Jicinie z powodu pandemii COVID 19.

Omówiono również mikroprojekty przedłożone w osi priorytetowej 2 z warunkiem, by mikroprojekty przyczyniały się tylko do realizacji wskaźnika produktu „Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności” – 91002. Nabór zakończył się 31.03.2020 r.