CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rekrutacja na kurs j. czeskiego w ramach projektu" Wykształcenie nie zna granic "

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis jest jednym z partnerów projektu  pn. „Wykształcenie nie zna granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu przewidywana jest realizacja 3 rocznych cyklów zajęć języka czeskiegob i polskiego dla łącznie 300 uczestników. W czasie 1 kursu trwającego każdorazowo od września do czerwca następnego roku zostanie przeszkolonych 50 uczestników z Polski i 50 uczestników w Czech, czyli razem 100 osób.

 Jednostkami delegującymi mogą być ogólnie sektor non-profit – wnioskodawcy kwalifikowalni w OP 4 – gminy, związki gmin, organizacje non-profit, izby zawodowe, stowarzyszenia itp.

 Uczestnicy to osoby zajmujące się działaniami podejmowanymi w ramach współpracy transgranicznej i mające kontakt z turystami w jednostce delegującej, czyli np. menadżerowie projektów transgranicznych, burmistrzowie, pracownicy informacji turystycznych, pracownicy muzeów, przedstawiciele szkół itp.

Zasięg terytorialny to obszar administracyjny EUWT NOVUM (kraj liberecki, kraj hradecki, kraj pardubicki, kraj ołomuniecki, województwo dolnośląskie) oraz organizacje mające siedzibę na tym obszarze.

Opis jednego cyklu kursu:W jednym cyklu kursu udział weźmie 100 uczestników - 50 z Polski i 50 z Czech. Czas trwania kursu to10 miesięcy – tzw. jeden rok szkolny, uczestnicy wezmą udział w kursie podczas jednego roku szkolnego trwającego od września do czerwca (1 kurs = 10 miesięcy).

Naukę kursanci rozpoczną we   wrześniu   za   pośrednictwem   modułu   e-learningowego. Po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, w drugiej połowie roku szkolnego zorganizowane zostanie dla wszystkich uczestników jedno wspólne 3-dniowe spotkanie. Ze względu na elastyczność czasową i podział dużej grupy osób zorganizowane będą 2 spotkania dla 50 uczestników (25 PL/25 CZ) + 2 uczestników za każdego partnera + lektorzy = łącznie 60 osób. Uczestnicy kursów spotkają się w jednym miejscu na 3 dni, mając zapewniony nocleg, w którym będą przebiegały całodniowe intensywne zajęcia z lektorem, podczas których przećwiczą w praktyce wiedzę zdobytą w ramach e-learningu. Po trzydniowych praktycznych zajęciach kurs będzie kontynuowany w formie e-learningowej aż do zakończenia roku szkolnego w czerwcu. Rok szkolny zakończą jednodniowe warsztaty podsumowujące.

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłaszeń na 1 kurs, którego rozpoczęcie planowane jest na październik 2020 r. Prosimy o zgłaszanie 1 osoby z instytucji, która spełnia warunki regulaminu ( załącznik do pisma ).

Formularz zgłoszenia  prosimy przesyłać do dnia 26 czerwca 2020  r.   mailem ( biuro@eg.ng.pl ) podając imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe, nazwę jednostki, stanowisko czy funkcję wraz z krótkim opisem, żeby wykazać, że wykonywana praca jest zgodna z wymaganiami regulaminu.

Zapraszamy !