CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1 marca 2019

Dwujęzyczna mapa atrakcji Euroregionu Glacensis

Dwujęzyczna mapa atrakcji Euroregionu Glacensis

 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt pn. „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska.

W ramach realizacji projektu wykonano składaną, dwujęzyczną mapę atrakcji Euroregionu Glacensis, którą Państwu prezentujemy pod wskazanym linkiem

https://drive.google.com/drive/folders/10Jxau1HAyCOiPTzsVknaRNSJwdffVN3q?usp=sharing 

 

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska