CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 sierpnia 2019

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w EG

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 7 naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej ( ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko ).

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie tj. do dnia 5 września 2019 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podając imię , nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe.

Zapraszamy !