CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 maja 2019

Wyjazd do Euroregionu Beskidy 9-10.05.2019 r.

Projekt „Uczymy się razem z sąsiadami” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001348 współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis od kwietnia 2018 roku realizuje mikroprojekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001348 pn. Uczymy się razem z sąsiadami”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Jego celem jest poznanie funkcjonujących euroregionów na innych granicach narodowych niż granica polsko-czeska oraz wzajemna wymiana doświadczeń i działań Euroregionów.

W minionym roku w ramach realizacji projektu odbył się dwudniowy wyjazd do polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz trzydniowy wyjazd do czesko - austryjackiego Euroregionu SILVIA NORTICA.

Trzeci wspólny wyjazd członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis został zorganizowany przez stronę polską do polsko-czesko-słowackiego Euroregionu Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej w dniach 9-10 maja 2019 roku. 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Starą Fabrykę. Wystawa przedstawia dzieje bielsko-bialskiego przemysłu i wprowadza w świat, w jakim funkcjonowały zgromadzone w Muzeum maszyny i urządzenia. Wnętrza Starej Fabryki kryją unikatową kolekcję maszyn i urządzeń, pracujących niegdyś w zakładach włókienniczych Bielska-Białej. Większość służyła do produkcji wełnianych tkanin zgrzebnych, w tym słynnych bielskich sukien. Po południu uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zwiedzaniu miasta z przewodnikiem, który pokazał i opowiedział o atrakcjach turystycznych, które uzyskały wsparcie ze środków pomocowych UE. Odbyła się również konferencja, na której Pan Marcin Filip Dyrektor Euroregionu Beskidy opowiedział o działalności euroregionu, Funduszu Mikroprojektów oraz projektach realizowanych w ramach programu polsko-czeskiego i polsko-słowackiego.

 

Drugi dzień wyjazdu poświęcono na pokazanie uczestnikom historii, tradycji oraz kultury Regionu Beskidy poprzez zwiedzanie: hali sportowej, bunkrów bojowych „Wędrowiec” i „Waligóra” w Węgierskiej Górce, Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej i kompleksu zabudowań plebańskich w Cięcinie. Te atrakcje turystyczne również otrzymały dofinansowanie ze środków UE. Następnie uczestnicy zwiedzili Muzeum Browaru Żywiec. Jest to jedna z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Po przekroczeniu wrót muzeum wchodzimy w świat naznaczony ponad 160-letnią historią browaru, przechodząc przez sale ekspozycyjne aktywnie poznajemy kolejne okresy rozwoju browaru i marki Żywiec aż po współczesność. Muzeum Browaru Żywiec jest jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego wyróżnionym tytułem Gwiazdy Techniki. Od 2010 r. jest tzw. punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, co świadczy o jego ponadregionalnym znaczeniu dla przemysłowej historii Europy.

Podczas wyjazdu tłumaczenie zapewniała Pani Karina Kurkova.

Zorganizowany wyjazd dał uczestnikom możliwość poznania zasad programów transgranicznych funkcjonujących na innych granicach i realizowanych projektów. Pokazane doświadczenia innego euroregionu zostaną wykorzystane do przygotowania strategii Euroregionu Glacensis na okres 2021+, a także pomogą w określeniu nowych kierunków działalności Euroregionu Glacensis. Wspólny wyjazd stworzył możliwość nawiązania nowych partnerstw w ramach Euroregionu oraz rozszerzenia współpracy transgranicznej.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Biura Euroregionu Beskidy za wspaniałe przyjęcie, gościnę i pomoc w organizacji wyjazdu, a wszystkim uczestnikom za aktywność i mile spędzony czas.