CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 lutego 2019

6. posiedzenie EKS

6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Szanowni Państwo,

6. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska odbędzie się w dniach 13 - 14 lutego 2019 r.w  Pardubicach