CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie cenowe na

wykonanie dwujęzycznej mapy atrakcji Euroregionu Glacensis

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Siwicki ul. Batuty 1/406, 02-743 Warszawa
Data wpłynięcia: 2019-01-11. Cena 9.555,00 zł

Pełna lista podmiotów

Oferta nr. 1 Wydawnictwo Compass sp. z o.o. sp. K. ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków. Data wpłynięcia: 2019-01-10. Cena 18.900,00 zł
Oferta nr 2 Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF sp. z o.o. ul. Wysłoucha 58, 52-433 Wrocław Data wpłynięcia: 2019-01-11. Cena 29.400,00 zł

Oferta nr 3 Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Siwicki ul. Batuty 1/406, 02-743 Warszawa. Data wpłynięcia: 2019-01-11. Cena 9.555,00 zł

Oferta nr 4. „EURO PILOT” sp. z o.o. ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa. Data wpłynięcia: 2019-01-14. Cena 14.490,00 zł

Oferta nr 5. JEL-KART Wydawnictwo Kartograficzne, Staniszów 63/1, 58-500 Jelenia Góra. Data wpłynięcia: 2019-01-14. Cena 14.175,00 zł

 

Poniżej do pobrania zawiadomienie o wyborze oferty.

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.2019 r. do treści zapytania cenowego

Pytanie 1.

proszę o informację czy podkład do mapy w wersji elektronicznej (do dalszej obróbki) dostarczają Państwo czy jest to po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Aktualne podkłady kartograficzne są po stronie Wykonawcy. Dotyczy to także podkładów do mapy w wersji elektronicznej do dalszej obróbki.

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2019 r. do treści zapytania cenowego

Pytanie 1.

Czy na mapie będą zdjęcia, jeśli tak, czy dostarczają je Państwo?

Odpowiedź:

Tak, planowane jest zamieszczenie zdjęć. Zdjęcia będą dostarczone przez Zamawiającego. Planowane jest zamieszczenie zdjęcia na awersie i rewersie okładki. Ostateczne ilość i układ zdjęć będzie uzgodniony na etapie projektu graficznego

Pytanie 2.

Czy jest to mapa dwustronna? Na awersie mapa i legenda, na rewersie opisy obiektów wyróżnionych na mapie opis euroregionu.

Odpowiedź:

Tak, jest to mapa dwustronna. Na awersie planowane jest zamieszczenie mapy wraz z legendą oraz krótką informacją o Euroregionie, mapa poglądowa prezentująca Euroregion na tle Europy, wykaz atrakcji. Na rewersie opis atrakcji. Ostateczny układ będzie uzgodniony na etapie projektu graficznego.

Pytanie 3.

Czy teksty i tłumaczenia w całości dostarczają Państwo? Czy redakcja, korekta tekstów (w tym czeskich) po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Teksty i tłumaczenia w całości dostarczane są przez Zamawiającego. Redakcja, korekta tekstów (w tym czeskich) jest po stronie zamawiającego.

Pytanie 4.

Kto tłumaczy legendę do mapy na język czeski.

Odpowiedź:

Tłumaczenie legendy do mapy na język czeski jest po stronie Zamawiającego. Redakcja legendy w języku polskim jest oczywiście po stronie Wykonawcy.

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 „Przekraczamy granice”

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”.
Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054


Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona w Bazie konkurencyjności

Zapytanie cenowe wraz z formularzem ofertowym word lub pdf - do pobrania poniżej