CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 września 2017

Aktualne dokumenty Fuduszu Mikroprojektów

Informacje dotyczące aktualnych dokumentów dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczono aktualne Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów.

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorująym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto. Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Poniżej do pobrania podstawowa informacja o zasadach podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczono również aktualne Wytyczne dla Wnoskodawców Funduszu Mikroprojektów. Prosimy pamaiętać, iż w obecnym naborze obowiązuje nowy formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu.